Увага! Відкрито в новому вікні. PDFДрукe-mail
Вівторок, 19 жовтня 2010, 12:14    |

Щодо формування тарифів на житлово-комунальні послуги

В світлі сучасних тенденцій економічного та соціального розвитку держави питання підвищення ефективності діяльності галузі житлово-комунального господарства є одними з найактуальніших, оскільки стосуються кожного пересічного українця, будь-якого жителя нашого міста.

Чи не найболючішим серед цих питань є питання формування тарифів на житлово-комунальні послуги. При цьому, на їх невідповідність очікуванням скаржаться не тільки споживачі житлово-комунальних послуг, але і виробники. І коли перші вважають, що тарифи надто високі порівняно з рівнем доходів населення, то виробники житлово-комунальних послуг обґрунтовано заперечують  це із посиланням на собівартість послуг та ту обставину, що тарифи повинні бути економічно обґрунтованими.

Та все ж, у більшості споживачів створюється враження, що тарифи на житлово-комунальні послуги змінюються у бік зростання всі і одразу, і, відповідно, інтерес до порядку формування тарифів на житлово-комунальні послуги  виникає кожен раз, коли на  адресу споживачів надходить рахунок на оплату житлово-комунальних послуг за новими цінами.

Дійсно, процес формування та затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги копіткий та тривалий, на його особливостях хотілося б зупинитись детальніше.

Що ж таке тарифи на житлово-комунальні послуги?

Під тарифами на житлово-комунальні послуги розуміють  вартість надання одиниці послуги, розраховану на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку та податку на додану вартість (згідно із постановами Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. N 955, від 12 липня 2006 р. N 959)

Основоположним документом, який визначає взаємовідносини між учасниками ринку житлово-комунальних послуг, є Закон України  від 24 червня 2004 року
N 1875-IV  «Про житлово-комунальні послуги». Зазначеним законом залежно від порядку затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги встановлено їх поділ на три групи. До першої групи відносяться житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які затверджують спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади; до другої - житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які затверджують органи місцевого самоврядування для надання на відповідній території; а до третьої – ті послуги,  ціни/тарифи на які визначаються на договірній основі.

Із діючих на сьогоднішній день в місті Києві тарифів на житлово-комунальні послуги до першої групи належать тарифи на послуги з газо- та електропостачання (затверджуються НКРЕ), до третьої – додаткові послуги, які надаються за бажанням мешканців.

Але переважна більшість тарифів,  які саме і визначають розмір витрат жителя нашого міста на житлово-комунальні послуги, відносяться до другої групи та повинні затверджуватися Київською міською радою. На практиці, відповідно до діючого законодавства, в рамках повноважень наданих Київською міською радою, рішення про затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги приймаються Київською  міською державною адміністрацією, яка  виконує функції виконавчого органу Київради та паралельно функції місцевого органу виконавчої влади. До таких належать тарифи на  комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення, з  централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для населення, на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Досить часто у мешканців Києва складається враження, що зазначені тарифи збільшуються КМДА на власний розсуд. Насправді, це не так. Ініціаторами зміни тарифів на житлово-комунальні послуги завжди виступають виробники цих послуг, якими є ВАТ АК «Київводоканал», АЕК «Київенерго», житлово-експлуатаційні контори. Ні міська, ні районна рада чи адміністрація не має повноважень щодо перегляду з власної ініціативи тарифів на житлово-комунальні послуги.

Виступаючи з ініціативою щодо зміни розміру тарифів на житлово-комунальні послуги, виробники цих послуг повинні обґрунтувати доцільність цього процесу та підстави для цього. Зокрема, законодавчо передбачено два шляхи зміни тарифів – їх коригування та затвердження нових. Так, підставами для коригування діючих тарифів можуть бути зміни протягом установленого строку дії тарифів ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), рівня заробітної плати, ставок орендної плати, інших обов'язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси.

Згідно із ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»  виконавці/виробники здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг і подають їх на затвердження органам місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку, які зобов'язані перевірити правильність розрахунків і затвердити ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (п. 3 ч. 1 ст. 31). У разі затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво орган, що їх затвердив, зобов'язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виконавцям/виробникам різницю між затвердженим розміром цін/тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.

Порядок проведення розрахунків розміру тарифів на житлово-комунальні послуги чітко регламентований. З цією метою Кабінетом  Міністрів України ще в 2006 році були видані  відповідні постанови (N 955 та N 959 від 10 та 12 липня 2006 року відповідно), які містили формули розрахунку тарифів та ті витрати, які виробники можуть включити до тарифу.

Окремо слід зупинитись на порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, який визначено постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 529. Особливістю цих тарифів є те, що вони розраховуються окремо за кожним будинком залежно від запланованих кількісних показників фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням типового переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій згідно з типовим переліком послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, доводяться до відома споживачів шляхом проведення громадських слухань (загальних зборів) щодо кожного будинку окремо. На розмір саме цих тарифів споживачі можуть реально впливати  шляхом зміни переліку послуг, що включені до тарифу (відмови від окремих послуг).

В нашому місті розрахунок тарифів на окремі житлово-комунальні послуги здійснюється централізовано комунальним підприємством «Головний-інформаційно-обчислювальний центр» (КП «ГІОЦ») за допомогою  програмного продукту, який обробляє технічні характеристики, отримані від ЖЕК, та видає тариф по кожному будинку. Окрім того, КП «ГІОЦ» здійснює ще дві важливі функції в системі міського житлово-комунального господарства – приймає на єдиний банківський рахунок оплату за спожиті послуги, а також  веде базу даних нарахувань та оплат споживачів та формує на цій підставі рахунки на оплату, які надсилаються щомісячно споживачам.

Як показує практика, процедура зміни розміру тарифів на житлово-комунальні послуги від моменту прийняття рішення виробником цих послуг про необхідність перегляду тарифу до моменту набрання ними чинності, триває чотири - шість місяців.

Протягом цього часу  виробник житлово-комунальних послуг проводить розрахунок нового розміру тарифу на послуги; отримує висновок Державної інспекції з контролю за цінами щодо їх економічної обґрунтованості, усуває зауваження інспекції за умови їх наявності; доводить тарифи до відома споживачів, зокрема шляхом проведення громадських слухань; Київська міська рада (КМДА) їх затверджує; проводиться публікація відповідного рішення про затвердження нового розміру тарифів на житлово-комунальні послуги.

І тільки після виконання цієї процедури нові тарифи стають чинними та починають застосовуватись у розрахунках між учасниками ринку відповідних житлово-комунальних послуг.

На даний час у місті Києві усі виробники житлово-комунальних послуг, окрім житлово-експлуатаційних контор, вжили заходів щодо приведення тарифів на свої послуги до рівня економічно обґрунтованих. Тарифи ж на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаються житлово-експлуатаційними конторами, не змінювались і не коригувались впродовж значного періоду часу. Наслідком цього є створення умов, які унеможливили для зазначених підприємств надання послуг належної якості та в  обсязі, який відповідає статусу виробника послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

У цієї ситуації є два шляхи розв’язання. Перший – це повне реформування системи житлово-комунального господарства із подальшою адаптацією до ринкових умов та передачею  житлового фонду в управління самим мешканцям, а другий – це пошук на конкурсних умовах більш ефективного виконавця послуг серед суб’єктів господарювання не комунальної форми власності. Який шлях є оптимальним та буде застосований в місті Києві стане відомо найближчим часом.
 
АДРЕСНА ПРОГРАМА ДІЙ ВІКТОРА ПИЛИПИШИНА
Передвиборча програма Віктора Пилипишина
приймальні
 

Голосування

Чи готові ви взяти участь у експерименті – скинутися грошима, найняти іноземну кампанію і зробити кілька кілометрів дорожнього покриття? Таким чином, ми побачимо, чи реально зробити дорогу якісно і надовго, якщо робити її без «відкатів» і «на совість»
Результати
 
 
 
Університет третього віку

 

Відео

  

 

Останні коментарі

 

Творчість передусім!

Монолог

Во все века

Была Фемидой, Музой и Звездою,

Марией-матерью и Лыбедью-сестрою,

Носительницей доброты, любви,

И вечною дарительницей жизни,

А вы, великие мужи,

Презрев мои исконные деянья,

Одели на меня стальное одеянье,

И в руки дали щит и меч.

Зачем? Чтоб вас, мужи, беречь?

Чтоб неба синь мечом кромсать на тучки?

Тут вы, мужи, дошли до ручки.

Аве, Мария!

Иноземцева Лариса Михайловна, студентка Университета третьего возраста

Детальніше...    |   П'ятниця, 15 квітня 2011, 11:01
   
 

Корисні посилання

Персональний сайт Віктора Пилипишина

Блог Віктора Пилипишина на УП

 

Розсилка

 

Iм'я:

 

e-mail:

 

Вiдписатись

 
 
Форум активних Киян Форум активних киян Моє місто Моя карьера Мої розваги Спорт та туризм Моє авто Моя дача Смачненьке та корисне
Гаряча лінія
Телефон гарячої лінії громадського руху Кияни передусім!